TOPPER LIST OF 2022-23 ISCJane

Keshav
Agarwal

95.25%

Jane

Saumya
Mirchandani

95.25%

Jane

Nitisha
Gupta

94.75%

Jane

Sanskriti
Mangal

94%

Jane

Prachi
Pachauri

93.5%

Jane

Kanishka
Mittal

93.25%

Jane

Mohd Kaif
Shamsi

93%

Jane

Divya
Sharma

91.25%

Jane

Ishita
Gupta

90%

Jane

Aniket
Gautam

90%

TOPPER LIST OF 2021-22 ISCJane

Astha
Gupta

98.47%

Jane

Dixshant
Parihar

97.73%

Jane

Atharv
Chauhan

97.63%

Jane

Smile
Bansal

97.50%

Jane

Aditi
Doneria

97.33%

Jane

Saksham
Pratap Singh

97.27%

Jane

Gargi
Singh

97.20%

Jane

Ayush
Kulshreshtha

96.80%

Jane

Darshika
Rathore

96.63%

Jane

Sahil
Vinaik

96.57%

Jane

Raghav
Sharma

96.40%

Jane

Tehya
Singh

96.20%

© 2019 St Paul's Church College Unit II, Agra. All rights reserved | Powered by i-Diary IT Solutions Pvt Ltd